Παραδοσιακοί Καταλόγοι

  • Σχεδιάζουμε, σελιδοποιούμε, μεταφράζουμε και σας παρουσιάζουμε προτάσεις μέχρι και το τελικό στάδιο της εκτύπωσης – παραγωγής.
  • Το εσωτερικό του καταλόγου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και λειτουργικό ώστε να αναδείξει τα προϊόντα σας.  Η διαδικασία της σελιδοποίησης περιλαμβάνει δημιουργία προσχεδίων και παρουσίασής τους σε εσάς έως το τελικό στάδιο της εκτύπωσης.
  • Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό του εξωφύλλου των καταλόγων σας παρουσιάζοντάς σας συνεχώς προτάσεις.
  • Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ξενόγλωσσων εκδόσεων του καταλόγου σας. 

Κατάλογοι

  • Δερμάτινοι σε μεγέθη Α4 & Α5 σε 5 διαφορετικά χρώματα.
  • Πλαστικοποιημένοι κατάλογοι.

Έντυπα

  • Μονόφυλλα
  • Δίπτυχα
  • Τρίπτυχα

Σε διαστάσεις Α5 & Α4

ΜΕΝΟΥ